Skip to main content

Les persones compreses en aquest grup primari duen a terme les feines pròpies de la caça d'animals per aprofitar-ne la pell o la carn, per vendre'ls vius o per exterminar-los si són nocius.

Descendants
Code Description
64310 Caçador, en general