Skip to main content

77420 — Coc conserver de peix

    Cou en grans quantitats peix i marisc perquè puguin ser envasats o conservats altrament. Atén el funcionament d'un recipient d'aire calent o de vapor o d'altres aparells on es cou el peix; observa els termòmetres, els manòmetres i altres instruments de mesura i regula els comandaments del recipient de cocció segons convingui; determina el moment en què la cocció ha acabat i retira el peix del recipient.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.