Skip to main content

789 — Altres treballadors de la fabricació del tabac

    Les persones compreses en aquest grup primari acompleixen tasques diverses relacionades amb la fabricació de productes del tabac i que no han estat incloses en les rúbriques anteriors d'aquest subgrup. Polvoritzen i mesclen tabacs per fabricar rapè, fan a mà rotlles o pans de tabac per mastegar i els premsen a màquina, confeccionen rotlles o pans de tabac per a pipa i acompleixen altres tasques afins.