Skip to main content

82050 — Torner (talla de pedres)

    Ajusta i maneja els torns que serveixen per tallar i polir columnes, balustres i altres peces cilíndriques de pedra. Dirigeix la col·locació de la pedra entre les dues puntes del torn que la sostenen i la fan girar durant l'operació de tallament i poliment; munta i ajusta en el carro de la màquina l'eina de tall o la mola d'allisar o polir la pedra i engega la màquina per fer girar el bloc; obre la clau de pas de l'aigua per fer circular el doll sobre l'eina de tall i el bloc; mentre talla o poleix la pedra, l'amida diverses vegades per tal d'obtenir-ne les dimensions requerides o conservar-les, i fa retirar la pedra del torn.

    Pot manejar un tipus particular de torn i pot ser designat en conseqüència.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.