Skip to main content

Forja objectes i peces de ferro i acer com ara eines de mà, ganxos, cadenes , estris de conreu i parts d'estructures metàl·liques utilitzant martells de mà o mecànics. Escull el metall i l'escalfa en la farga; el col·loca sobre l'enclusa, li dóna forma amb un martell i el talla i trepa; revé les peces, hi afegeix un fundent i les solda copejant amb el martell; trempa peces o objectes de metall, i repara objectes de metall a la forja.

Es pot especialitzar en un cert gènere de treball i pot ser designat d'acord amb la seva especialització.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
7521 Ferrers i forjadors 7