Skip to main content

83130 — Forjador de martell piló

  Maneja un martell piló proveït de matrius o estampes per forjar peces de metall. Col·loca i alinea les estampes en el piló i a l'enclusa de la màquina utilitzant regles, escaires, calibradors, tascons i eines de mà; fa extreure la peça calenta de metall del forn, la col·loca sobre l'estampa inferior i acciona el dispositiu que fa baixar el piló, el qual pica el metall diverses vegades fins a donar-li la forma de l'estampa, i canvia la peça de metall a diverses estampes per anar-ne perfilant els detalls.

  Es pot especialitzar en la utilització de martells d'un pes determinat i en la fabricació d'eines de tall, com ara cisells, ganivets de garlopa, destrals, aixades, pics i falçs.

  Pot forjar metalls en fred.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7521 Ferrers i forjadors 7