Skip to main content

83190 — Altres ferrers i forjadors

  S'hi inclouen els ferrers i forjadors no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que martellegen, tallen i trepen peces de metall seguint unes instruccions i els que acompleixen feines auxiliars ajudant el ferrer i el forjador.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7521 Ferrers i forjadors 7