Skip to main content

83320 — Ajustador operador de torn

  Ajusta i maneja un torn per treballar el metall. Examina i interpreta plànols i croquis d'elements i peces de mecanismes i màquines i efectua, conforme a aquestes referències i en qualsevol varietat de torn, les tasques de muntatge i centrament, cilindratge, tornejament cònic, tornejament de forma, cargolament en totes les seves varietats, refredament , mandrinatge, trenat, etc.; comprova el resultat de l'operació amb l'ajut d'instruments de mesura, i fa les rectificacions necessàries en el reglatge de la màquina.

  Es pot especialitzar en una mena determinada de torn i pot ser designat en conseqüència.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7523 Ajustadors operadors de màquines eines 11