Skip to main content

83340 — Ajustador operador de planejadora

  Ajusta i maneja una màquina automàtica proveïda d'una eina tallant que avança cap a una peça de metall subjecta a una taula proveïda de moviment alternatiu. Examina els dissenys i altres especificacions de la peça que s'ha de fabricar i fixa la peça a la taula de la màquina; selecciona l'eina de tall i la col·loca a la màquina; ajusta les guies, els topalls i els instruments de control per regular la velocitat i el moviment de la taula; engega la màquina; ajusta i engega els dispositius de control automàtic per posar en contacte l'eina de tall amb la peça de metall i fer-la avançar a través; comprova el resultat de l'operació amb l'ajut d'instruments de mesura i fa les rectificacions necessàries en el reglatge de la màquina.

  Pot traçar en el tros de metall línies i punts de referència abans de tallar-lo; es pot especialitzar en una mena determinada de planejadora i pot ser designat en conseqüència.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7523 Ajustadors operadors de màquines eines 11