Skip to main content

83350 — Ajustador operador de mandrinadora

  Ajusta i maneja una màquina proveïda d'una eina tallant giratòria que eixampla orificis en peces de metall i en rectifica l'alineació. Examina i interpreta plànols i croquis d'elements i peces de mecànica i màquines, i d'acord amb aquestes referències executa en qualsevol classe de mandrinadora feines de buidatge i eixamplament de buits circulars i feines de precisió, fins i tot amb superfícies còniques, i també totes les que es poden executar en aquestes màquines; en comprova els resultats amb l'ajut d'instruments de mesura i fa les rectificacions necessàries en el reglatge de la màquina.

  Pot trepar la pedra abans d'utilitzar la mandrinadora i esmolar les eines; es pot especialitzar en una mena determinada de mandrinadora i pot ser designat en conseqüència.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7523 Ajustadors operadors de màquines eines 11