Skip to main content

83360 — Ajustador operador de trepadora

  Ajusta i maneja una màquina automàtica que trepa i mandrina orificis en peces de metall. Examina els dissenys i altres especificacions; tria la broca i el mandrí i els col·loca en el portaeines de la màquina; fixa la peça de metall sobre la bancada; ajusta les guies i els topalls; selecciona la velocitat de rotació de l'eina i engega la màquina; regula el pas dels lubrificants pel full de l'eina; comprova el resultat de l'operació i fa les rectificacions necessàries en el reglatge de la màquina.

  Es pot especialitzar en una mena determinada de trepadora i pot ser designat en conseqüència.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7523 Ajustadors operadors de màquines eines 11