Skip to main content

Les persones compreses en aquest grup primari efectuen estudis i recerques sobre agricultura, horticultura i edafologia. Planifiquen, projecten i dirigeixen les feines d'instal·lacions, maquinària, obres, construccions i explotacions de caràcter agrícola o relacionades amb els mitjans agrícoles.