Skip to main content

Les persones compreses en aquest grup efectuen les feines relacionades amb les ciències geogràfiques i geofísiques.

Descendants
Code Description
02910 Enginyer geògraf
Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
205 Enginyers superiors i similars 8