Skip to main content

Duu a terme les diverses feines pròpies de la cria i la cura de peixos.

Recull i incuba ous de peixos; adquireix alevins, els trasllada als vivers i els proporciona l'aliment necessari; recull, classifica i ven peix per ser consumit o per repoblar rius, llacs o altres llocs de pesca.

Pot buscar i preparar l'aliment per als peixos. Es pot encarregar de la conservació de basses, estanys, pantans o altres instal·lacions d'un establiment de piscicultura.

Pot ser designat d'acord amb la mena de peixos que cria.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.