Skip to main content

Jobs. Total and employees

Jobs. Total and employees Catalonia. 2023 (p)
Thousands Variation (%)
Total 3,914.2 3.8
Agriculture .. Confidential data, low reliability or not available .. Confidential data, low reliability or not available
Industry .. Confidential data, low reliability or not available .. Confidential data, low reliability or not available
Manufacturing industry .. Confidential data, low reliability or not available .. Confidential data, low reliability or not available
Construction .. Confidential data, low reliability or not available .. Confidential data, low reliability or not available
Services .. Confidential data, low reliability or not available .. Confidential data, low reliability or not available
Trade, transport and accommodation .. Confidential data, low reliability or not available .. Confidential data, low reliability or not available
Real state, professional and other activities .. Confidential data, low reliability or not available .. Confidential data, low reliability or not available
Public administration, education, health and social services .. Confidential data, low reliability or not available .. Confidential data, low reliability or not available
Employees 3,397.5 4.0
Agriculture .. Confidential data, low reliability or not available .. Confidential data, low reliability or not available
Industry .. Confidential data, low reliability or not available .. Confidential data, low reliability or not available
Manufacturing industry .. Confidential data, low reliability or not available .. Confidential data, low reliability or not available
Construction .. Confidential data, low reliability or not available .. Confidential data, low reliability or not available
Services .. Confidential data, low reliability or not available .. Confidential data, low reliability or not available
Trade, transport and accommodation .. Confidential data, low reliability or not available .. Confidential data, low reliability or not available
Real state, professional and other activities .. Confidential data, low reliability or not available .. Confidential data, low reliability or not available
Public administration, education, health and social services .. Confidential data, low reliability or not available .. Confidential data, low reliability or not available
Source: Idescat. Annual Economic Accounts for Catalonia. 2019 Benchmark Revision.
(p) Provisional data.
(..) Confidential data, low reliability or not available.
Jobs. Total and employees Spain. 2023 (p)
Thousands Variation (%)
Total 21,751.3 3.4
Agriculture 778.1 -1.8
Industry 2,309.6 1.7
Manufacturing industry 2,033.4 1.7
Construction 1,397.3 4.7
Services 17,266.3 3.8
Trade, transport and accommodation 6,025.1 5.2
Real state, professional and other activities (1) 6,127.6 3.0
Public administration, education, health and social services 5,113.6 3.3
Employees 18,693.7 3.5
Agriculture 487.2 -2.5
Industry 2,185.0 1.3
Manufacturing industry 1,917.1 1.2
Construction 1,145.4 5.1
Services 14,876.1 3.9
Trade, transport and accommodation 4,777.1 5.1
Real state, professional and other activities (1) 5,216.0 3.4
Public administration, education, health and social services 4,883.0 3.1
Source: INE. Annual Spanish National Accounts. 2019 Benchmark Revision.
Note: Data for Spain were updated on 27 March 2024.
(1) Data calculated by Idescat from information published by the INE, to facilitate comparability of the tables.
(p) Provisional data.

Last update: March 20, 2024. Revised series on March 27, 2024.

Methodological note

La comptabilitat nacional mesura l'aportació del treball a la producció a través del conjunt de llocs de treball d'una economia.

Un lloc de treball es defineix com un contracte explícit o implícit entre una persona i una unitat institucional resident per realitzar un treball, a canvi d'una remuneració durant un període definit o indefinit de temps.

La variable llocs de treball es diferencia de la dels ocupats (variable que quantifiquen les enquestes de població activa). Mentre que aquesta darrera mesura exclusivament persones, la primera inclou tots els llocs de treball que ocupa una mateixa persona (dos, tres, ...). Per tant, només si no hi hagués pluriocupació el nombre de llocs de treball i d'ocupats seria idèntic.

The variable Total includes jobs held by both wage-earners and self-employed.

The annual estimates of jobs correspond to the 2019 GDP Benchmark Revision. Moreover, the estimates for the last three years (t–1, t–2 and t–3) are provisional; in addition, those for the last two years (t–1 and t–2) are an advance of results basically produced with short-term information, whereas those for year t–3 are produced with structural information.

Aquestes estimacions de la Revisió Estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s'han elaborat a partir de l'actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d'estimació, dins d'un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

You can get more information about these statistics in the methodology.