Skip to main content

Session of the Catalan Statistic Council, 7 May 2019

(This text is not available in English.)

Dades de la convocatòria

Dia: 7 de maig de 2019. Hora: 11.30 hores

Lloc: Institut d'Estadística de Catalunya

Ordre del dia

Punt únic: dictamen del Consell sobre la proposta de nomenament de Xavier Cuadras i Morató com a nou director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.