Skip to main content

Session of the Governing Council of the Statistics System of Catalonia, 9 July 2018

(This text is not available in English.)

Dades de la convocatòria

Dia: 9 de juliol de 2018. Hora: 12.00 hores

Lloc: Institut d'Estadística de Catalunya (reunió a distància)

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2018.
  3. Informe sobre el compliment del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016.
  4. Torn obert de paraules.