Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Inactius que hi habiten
Catalunya. 1r trimestre del 2024
    Valor
Cap inactiu 1.380,4
Un inactiu 1.082,6
Dos inactius 619,6
Tres inactius i més 84,6
Total 3.167,2
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.