Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Novetats

RSS +novetats

Properes actualitzacions

+ Calendari de difusió

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Juliol 2016
El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 7,1% interanual a Catalunya al juliol del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.
24.08.2016 (fa 10 h 5 min) | Noves dades | Turisme
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Juliol 2016
La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 4,8% interanual a Catalunya al juliol del 2016 i es situa en 96,46 euros.
23.08.2016 (fa 1 dia) | Noves dades | Turisme
Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Juny 2016
L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) augmenta un 4,4% interanual a Catalunya al juny del 2016.
12.08.2016 (fa 12 dies) | Noves dades | Comerç · Serveis
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Juny 2016
L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 2,2% interanual a Catalunya al juny del 2016.
12.08.2016 (fa 12 dies) | Noves dades | Indústria · Energia
Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Juny 2016
L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 0,7% interanual a Catalunya al juny del 2016.
12.08.2016 (fa 12 dies) | Noves dades | Indústria · Energia
Índex de preus de consum (IPC). Juliol 2016
L'IPC disminueix un 0,4% interanual a Catalunya al juliol del 2016.
12.08.2016 (fa 12 dies) | Noves dades | Preus
Despesa del turisme estranger (TURDEST). Juny 2016
La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.746 milions d'euros al juny del 2016, xifra que suposa un augment del 3,9% respecte el mateix període de l'any anterior.
05.08.2016 (fa 19 dies) | Noves dades | Turisme
Índex de producció industrial (IPI). Juny 2016
L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 6,1% interanual a Catalunya al juny del 2016.
05.08.2016 (fa 19 dies) | Noves dades | Indústria · Energia

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Pernoctacions en hotels jul/16 7,1%
Passatgers als aeroports jul/16 9,7%
Licitació oficial d'obres (data publicació) juny/16 -50,3%
Facturació mitjana per habitació (euros) jul/16 96,46
Vehicles industrials matriculats jul/16 -8,8%
Turismes matriculats jul/16 0,0%

Pernoctacions en hotels jul/16

Variació interanual

Catalunya: 7

Espanya: 7

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Enquesta de condicions de vida
  • Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2016 (prov.)
2n trimestre del 2016
var. entre 1r trim. 2016 i 2015
var. entre juliol del 2016 i 2015

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
  • Estadístiques georeferenciades