Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Novetats

RSS +novetats
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Octubre 2016
L'Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents disminueix un 1,5% interanual a l'octubre de 2016.
02.12.2016 (fa 3 dies) | Noves dades | Comerç · Serveis
Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI). Setembre 2016
El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,8% al setembre del 2016 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.032.136 persones.
01.12.2016 (fa 4 dies) | Noves dades | Treball
Estadística de l'audiovisual a Catalunya (EAUVI). 2014
El volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya durant l'any 2014 va ser de 1.537 milions d'euros, un 18% del total d'Espanya, percentatge inferior en tres punts al registrat l'any anterior.
01.12.2016 (fa 4 dies) | Noves dades | Cultura · Llengua
Índexs de comerç al detall (ICD). Octubre 2016
L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 0,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2016.
30.11.2016 (fa 5 dies) | Noves dades | Comerç · Serveis
Turisme estranger (TUREST). Octubre 2016
El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 2,6% interanual a l'octubre del 2016.
30.11.2016 (fa 5 dies) | Noves dades | Turisme
Posició competitiva en el sector industrial (PCSI). II/2016
L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana al segon trimestre de 2016 en relació amb els països industrialitzats, mostra un retrocés de 2 punts percentuals en termes interanuals.
30.11.2016 (fa 5 dies) | Noves dades | Inversió i comerç exterior
Índex de preus industrials (IPRI). Octubre 2016
L'índex de preus de productes industrials es manté estable en termes interanuals (0,0%) a Catalunya a l'octubre del 2016.
25.11.2016 (fa 10 dies) | Noves dades | Preus
Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars (TICL). 2016
El 78,9% de la població de 16 a 74 anys de Catalunya fan un ús habitual d'Internet, dada que se situa 2,5 punts per sobre de la mitjana espanyola, segons l'Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars 2016.
25.11.2016 (fa 10 dies) | Noves dades | Recerca · Tecnologia
Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Octubre 2016
El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,0% interanual a Catalunya a l'octubre del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.
24.11.2016 (fa 11 dies) | Noves dades | Turisme
Estimacions de població estacional (EPE). 2015
Tres de cada quatre comarques catalanes van tenir població estacional de signe positiu l'any 2015, segons les Estimacions de població estacional. La comarca que va registrar més població estacional en nombres absoluts va ser el Tarragonès, amb 53.531 persones equivalents a temps complet anual (ETCA).
24.11.2016 (fa 11 dies) | Noves dades | Mobilitat i població estacional
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Octubre 2016
La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 4,8% interanual a Catalunya a l'octubre del 2016 i es situa en 93,72 euros.
24.11.2016 (fa 11 dies) | Noves dades | Turisme

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Clima industrial nov/16 -0,5
Atur registrat nov/16 -11,2%
Vendes en grans superfícies oct/16 -1,5%
Afiliats a la Seguretat Social III/16 3,8%
Habitatges en construcció set/2016 5,4%
Residus industrials 2015 -0,5%
Comerç al detall oct/16 0,7%
Turistes estrangers oct/16 2,6%
Competitivitat indústria (1999=100) II/16 105,1

Clima industrial nov/16

Saldo de respostes de les opinions empresarials

Catalunya: 0

Espanya: 0

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2016 (prov.)
3r trimestre del 2016
var. entre 2n trim. 2016 i 2015
var. entre oct. del 2016 i 2015

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
  • Estadístiques georeferenciades