Carta als titulars de la mostra

Benvolgut/uda senyor/a,

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) han signat un conveni de col·laboració per dur a terme l'Enquesta de clima empresarial, actuació estadística prevista en la Llei 5/2016, de 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

L'enquesta, de periodicitat trimestral, proporcionarà informació sobre la situació i expectatives empresarials a Catalunya per a diversos sectors d'activitat: indústria, construcció, comerç, hostaleria i resta de serveis. Amb aquesta finalitat han estat seleccionats aleatòriament 3.000 establiments de Catalunya distribuïts entre els sectors esmentats anteriorment.

La col·laboració, continuïtat i permanència del vostre establiment en aquest estudi comporta l'obtenció de dades comparatives, amb la finalitat de mesurar els canvis que es produeixen en períodes successius.

Per aquest motiu, us demanem que col·laboreu responent el qüestionari de l'enquesta per qualsevol dels canals disponibles (telèfon, fax, correu electrònic i Internet). Per fer-ho a través d'Internet seguiu les instruccions següents:

  • Entreu a l'adreça http://idescat.cat/dades/clem/questionari.html
  • Introduïu l'usuari i la contrasenya que us indicarem:
    • Usuari: XXXXX
    • Contrasenya: XXXXX
  • Faciliteu la informació que es demana seguint les instruccions especificades

A la vegada que sol·licitem la vostra col·laboració per aconseguir aquesta finalitat, us recordem que tota la informació que proporcioneu queda protegida pel secret estadístic, per la qual cosa només es pot utilitzar per obtenir dades agregades, sense cap referència de caràcter individual (capítol IV de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya). Així, resta prohibida la utilització de les dades personals individualitzades per part de qualsevol institució pública o privada.

També us informem que l'enquesta és de resposta obligatòria, segons es determina en la llei esmentada.

Si desitgeu obtenir qualsevol aclariment o informació addicional sobre els aspectes de l'enquesta o us cal ajuda a l'hora d'emplenar el qüestionari, no dubteu a posar-vos en contacte a través del telèfon 93.430.07.43 o 93.557.30.05 o bé, per mitjà del correu electrònic climaempresarial arrova idescat punt cat.

Finalment, us indiquem que els resultats estadístics de l'enquesta estaran disponibles a la pàgina web de la Cambra de Comerç de Barcelona (www.cambrabcn.org) i de l'Idescat (www.idescat.cat).

Som conscients de les molèsties i dificultats que aquestes obligacions estadístiques suposen a les empreses. Per això volem agrair per endavant la vostra col·laboració alhora que us saludem atentament.

Joan Ramon Rovira i Homs
Cap del Gabinet d'Estudis Econòmics. Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Cristina Rovira i Trepat
Sub-directora general de Producció i Coordinació Estadística

Sou aquí: