Teles sense teixir, recobertes o revestides de plàstic o altres matèries (fins i tot cintes adhesives), excepte roba de confecció

Teles sense teixir, recobertes o revestides de plàstic o altres matèries (fins i tot cintes adhesives), excepte roba de confecció (1395107008). Catalunya
Any Quantitat Unitat Milers € descendent
2008 s. e. .. s. e.
2009 s. e. .. s. e.
2017 (prov.) s. e. .. s. e.
2016 s. e. .. s. e.
2011 s. e. .. s. e.
2012 s. e. .. s. e.
2010 s. e. .. s. e.
2015 s. e. .. s. e.
2013 s. e. .. s. e.
2014 s. e. .. s. e.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Enquesta industrial de productes
  • Teles sense teixir, recobertes o revestides de plàstic o altres matèries (fins i tot cintes adhesives), excepte roba de confecció
  • Twitter
  • LinkedIn