Altres pastes mecàniques i semiquímiques de fusta; de matèries cel·lulòsiques diferents de la fusta (de línters, de papers vells, de draps, palla, espart, etc.)

Altres pastes mecàniques i semiquímiques de fusta; de matèries cel·lulòsiques diferents de la fusta (de línters, de papers vells, de draps, palla, espart, etc.) (1711140003). Catalunya
Any descendent Quantitat Unitat Milers €
2017 (prov.) (*) s. e. .. s. e.
2016 (*) s. e. .. s. e.
2015 (*) s. e. .. s. e.
2014 (*) s. e. .. s. e.
2013 (*) s. e. .. s. e.
2012 (*) s. e. .. s. e.
2011 (*) s. e. .. s. e.
2010 (*) s. e. .. s. e.
2009 (*) s. e. .. s. e.
2008 (*) s. e. .. s. e.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
(*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització + existències.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Enquesta industrial de productes
  • Altres pastes mecàniques i semiquímiques de fusta; de matèries cel·lulòsiques diferents de la fusta (de línters, de papers vells, de draps, palla, espart, etc.)
  • Twitter
  • LinkedIn