Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics similars de construcció, refractaris, amb un contingut d'alúmina > al 7%, però < al 45% en pes, i amb un contingut de combinació amb sílice > al 50% en pes

Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics similars de construcció, refractaris, amb un contingut d'alúmina > al 7%, però < al 45% en pes, i amb un contingut de combinació amb sílice > al 50% en pes (2320123507). Catalunya
Any descendent Quantitat Unitat Milers €
2017 (prov.) s. e. .. s. e.
2016 s. e. .. s. e.
2015 s. e. .. s. e.
2014 s. e. .. s. e.
2013 s. e. .. s. e.
2012 s. e. .. s. e.
2011 s. e. .. s. e.
2010 s. e. .. s. e.
2009 s. e. .. s. e.
2008 s. e. .. s. e.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Enquesta industrial de productes
  • Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics similars de construcció, refractaris, amb un contingut d'alúmina > al 7%, però < al 45% en pes, i amb un contingut de combinació amb sílice > al 50% en pes
  • Twitter
  • LinkedIn