Arades (2830314003). Catalunya
Any descendent Quantitat Unitat Milers € Posició
2017 (prov.) s. e. .. s. e. ..
2016 s. e. .. s. e. ..
2015 s. e. .. s. e. ..
2014 s. e. .. s. e. ..
2013 851 unitats 1.209 1148
2012 s. e. .. s. e. ..
2011 s. e. .. s. e. ..
2010 3.535 unitats 1.016 1122
2009 3.976 unitats 1.047 1193
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
Nota: Abans de l'any 2009 la informació d'aquest producte estava inclosa en els codis 2830313005 i 2830315000.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)