Saltar al contingut principal

Estadística de la licitació oficial d'obres

Codi: 03 04 02PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 04. Construcció

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya

Cost directe estimat: 5.700 €

Ressenya: Conèixer l'import de les obres licitades a Catalunya per tipus d'obra, demarcació territorial i organisme contractant a partir d'informació recollida en els butlletins.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: obra

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: import de les obres licitades per tipologia d'obra, organisme contractant i província

Desagregació territorial dels resultats: províncies

Període de referència: 2018

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/030402

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019