Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Taxa de variació M

Índex de producció industrial (IPI). Mitjanes anuals. 2012-2016 Per seccions i divisions CCAE-2009. Taxa de variació
2012 2013 2014 2015 2016
Unitats: Tant per cent (Base 2010 = 100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Indicador de producció industrial de l'INE.
Indústries extractives -27,5 4,2 -2,5 2,7 -0,5
Indústries manufactureres -5,5 0,4 2,7 2,7 3,3
alimentació, begudes i tabac -1,7 1,6 4,6 2,8 2,1
tèxtil, confecció, cuir i calçat -6,6 -2,3 -0,4 -0,9 15,7
paper, arts gràfiques i suport enregistrats -0,6 -0,9 1,8 1,0 -2,3
químiques -9,7 -0,8 4,7 3,8 2,6
prod. farmacèutics -3,1 3,9 -5,6 2,5 5,7
cautxú i matèries plàstiques -3,1 0,4 4,4 8,7 5,1
productes minerals no metàl·lics -17,2 2,3 8,1 5,2 -0,2
metal·lúrgia i productes metàl·lics -10,0 -2,0 -0,1 4,4 5,9
equips elèctrics, electrònics i òptics -16,8 -5,6 10,9 2,8 1,9
maquinària i equips mecànics 0,2 0,0 -3,0 0,9 10,7
material de transport -2,8 4,1 6,3 -3,2 0,1
altres indústries manufactureres -3,7 -0,4 3,6 7,1 -0,8
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2,1 4,0 -4,6 2,6 2,0
Subministrament d'aigua 1,2 9,2 -6,6 -3,9 8,1
IPI Catalunya -4,7 1,0 1,6 2,6 3,3
IPI Espanya -6,4 -1,7 1,5 3,3 1,6

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/471

Sou aquí: