Saltar al contingut principal

Població empadronada. Per lloc de naixement. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població empadronada a 1 de gener. 2019 Per lloc de naixement. Nascuts a Catalunya. Comarques i Aran, àmbits i províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Alt Camp 4.746 116 489 26.367 31.718
Alt Empordà 11.650 71.200 574 505 83.929
Alt Penedès 76.294 354 632 2.079 79.359
Alt Urgell 2.370 192 11.076 157 13.795
Alta Ribagorça 449 25 2.061 55 2.590
Anoia 84.419 331 2.094 1.051 87.895
Aran 1.096 74 4.460 155 5.785
Bages 125.201 694 2.998 644 129.537
Baix Camp 13.341 550 3.204 106.790 123.885
Baix Ebre 4.280 159 319 52.725 57.483
Baix Empordà 14.852 69.475 691 522 85.540
Baix Llobregat 518.723 2.350 4.544 4.800 530.417
Baix Penedès 34.747 318 854 29.756 65.675
Barcelonès 1.241.435 12.915 21.031 17.451 1.292.832
Berguedà 29.882 337 1.005 129 31.353
Cerdanya 4.334 5.899 2.047 90 12.370
Conca de Barberà 2.898 51 603 12.094 15.646
Garraf 92.947 494 1.139 2.439 97.019
Garrigues 1.755 50 12.966 456 15.227
Garrotxa 5.146 36.577 223 180 42.126
Gironès 15.437 110.293 1.063 731 127.524
Maresme 300.726 7.078 2.629 2.017 312.450
Moianès 10.565 89 92 65 10.811
Montsià 4.147 140 288 44.175 48.750
Noguera 2.571 77 25.799 242 28.689
Osona 113.638 3.925 729 462 118.754
Pallars Jussà 1.769 54 7.645 105 9.573
Pallars Sobirà 1.467 63 3.862 111 5.503
Pla d'Urgell 2.082 97 24.541 302 27.022
Pla de l'Estany 2.621 22.220 97 91 25.029
Priorat 1.074 31 79 6.244 7.428
Ribera d'Ebre 1.711 47 314 14.162 16.234
Ripollès 5.073 14.169 124 88 19.454
Segarra 3.273 78 11.833 157 15.341
Segrià 8.523 509 129.674 1.816 140.522
Selva 32.165 74.348 721 567 107.801
Solsonès 2.215 47 8.368 51 10.681
Tarragonès 22.471 770 3.831 125.133 152.205
Terra Alta 649 17 49 8.730 9.445
Urgell 3.550 109 22.724 429 26.812
Vallès Occidental 611.046 4.156 7.404 4.880 627.486
Vallès Oriental 273.410 3.935 2.153 1.656 281.154
Catalunya 3.690.748 444.413 327.029 470.659 4.932.849
Metropolità 2.948.440 30.459 37.778 30.824 3.047.501
Comarques Gironines 86.944 398.282 3.493 2.684 491.403
Camp de Tarragona 44.530 1.518 8.206 276.628 330.882
Terres de l'Ebre 10.787 363 970 119.792 131.912
Ponent 21.754 920 227.537 3.402 253.613
Comarques Centrals 282.003 5.079 13.538 1.359 301.979
Alt Pirineu i Aran 11.485 6.307 31.151 673 49.616
Penedès 284.805 1.485 4.356 35.297 325.943
Barcelona 3.478.417 36.254 46.370 37.667 3.598.708
Girona 90.051 404.354 4.108 2.753 501.266
Lleida 32.216 1.606 266.521 4.063 304.406
Tarragona 90.064 2.199 10.030 426.176 528.469
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Població empadronada a 1 de gener. 2019 Per lloc de naixement. Nascuts a la resta d'Espanya. Comarques i Aran, àmbits i províncies
Andalusia Aragó Extremadura Balears i C. Valenciana Centre (1) Nord (2) Resta d'Espanya (3) Total
Alt Camp 3.644 450 584 364 943 377 204 6.566
Alt Empordà 9.497 639 1.943 1.015 3.019 1.615 693 18.421
Alt Penedès 6.764 796 1.717 1.001 2.399 1.093 674 14.444
Alt Urgell 944 177 127 166 444 541 82 2.481
Alta Ribagorça 178 320 17 36 69 71 10 701
Anoia 9.610 823 3.174 852 2.838 1.102 930 19.329
Aran 398 270 70 164 469 671 36 2.078
Bages 14.585 1.083 1.283 953 4.232 1.452 801 24.389
Baix Camp 13.443 3.323 3.448 2.202 6.500 2.913 1.296 33.125
Baix Ebre 1.843 1.012 250 1.349 1.066 459 263 6.242
Baix Empordà 11.078 579 1.154 848 2.417 1.260 662 17.998
Baix Llobregat 85.763 8.817 19.296 7.650 33.599 13.704 7.001 175.830
Baix Penedès 9.497 1.194 2.018 1.046 3.663 2.218 882 20.518
Barcelonès 136.881 35.368 29.812 27.477 100.285 59.297 18.001 407.121
Berguedà 2.030 187 377 212 648 263 132 3.849
Cerdanya 744 94 188 167 504 548 67 2.312
Conca de Barberà 1.024 151 212 145 274 139 70 2.015
Garraf 10.291 1.757 2.814 1.642 5.351 2.527 1.682 26.064
Garrigues 534 153 75 91 197 73 29 1.152
Garrotxa 2.699 153 247 252 871 316 187 4.725
Gironès 11.202 1.009 2.114 1.276 3.813 1.865 861 22.140
Maresme 32.512 3.543 9.297 3.577 12.874 5.476 5.449 72.728
Moianès 692 58 77 68 196 118 47 1.256
Montsià 2.278 716 174 2.273 790 415 230 6.876
Noguera 1.514 502 186 154 444 243 122 3.165
Osona 8.674 522 1.123 693 1.950 1.221 494 14.677
Pallars Jussà 568 190 69 114 275 156 68 1.440
Pallars Sobirà 177 68 21 53 122 107 21 569
Pla d'Urgell 1.366 439 129 132 392 224 82 2.764
Pla de l'Estany 1.060 80 171 155 379 232 57 2.134
Priorat 302 74 34 101 92 49 21 673
Ribera d'Ebre 716 467 159 179 414 156 89 2.180
Ripollès 1.596 94 350 115 439 217 81 2.892
Segarra 733 137 154 72 378 141 48 1.663
Segrià 8.742 8.116 1.839 1.319 4.433 2.072 731 27.252
Selva 13.719 1.087 3.160 1.049 4.136 1.946 905 26.002
Solsonès 560 57 45 49 120 106 28 965
Tarragonès 21.400 5.382 3.535 3.411 11.149 5.415 2.297 52.589
Terra Alta 104 297 21 86 77 39 13 637
Urgell 1.305 292 264 124 413 258 93 2.749
Vallès Occidental 88.125 8.922 12.899 8.037 27.069 12.001 8.253 165.306
Vallès Oriental 37.500 3.282 10.460 2.878 11.793 5.460 2.545 73.918
Catalunya 556.292 92.680 115.087 73.547 251.536 128.556 56.237 1.273.935
Metropolità 380.961 59.955 81.786 49.640 185.667 95.975 41.267 895.251
Comarques Gironines 50.851 3.641 9.139 4.710 15.074 7.451 3.446 94.312
Camp de Tarragona 39.813 9.380 7.813 6.223 18.958 8.893 3.888 94.968
Terres de l'Ebre 4.941 2.492 604 3.887 2.347 1.069 595 15.935
Ponent 14.194 9.639 2.647 1.892 6.257 3.011 1.105 38.745
Comarques Centrals 26.592 1.917 2.905 1.979 7.196 3.139 1.515 45.243
Alt Pirineu i Aran 3.009 1.119 492 700 1.883 2.094 284 9.581
Penedès 35.931 4.537 9.701 4.516 14.154 6.924 4.137 79.900
Barcelona 433.553 65.165 92.353 55.046 203.261 103.725 46.014 999.117
Girona 51.354 3.699 9.285 4.840 15.459 7.947 3.499 96.083
Lleida 17.134 10.750 3.014 2.505 7.848 4.704 1.359 47.314
Tarragona 54.251 13.066 10.435 11.156 24.968 12.180 5.365 131.421
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(1) Centre: Castella i Lleó, Castella-la Manxa i Madrid.
(2) Nord: Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc, Navarra i la Rioja.
(3) Resta d'Espanya: Canàries, Múrcia, Ceuta i Melilla.
Població empadronada a 1 de gener. 2019 Per lloc de naixement. Nascuts a l'estranger i total població. Comarques i Aran, àmbits i províncies
Nascuts a l'estranger Total
Alt Camp 6.012 44.296
Alt Empordà 38.989 141.339
Alt Penedès 14.608 108.411
Alt Urgell 3.901 20.177
Alta Ribagorça 511 3.802
Anoia 13.514 120.738
Aran 2.230 10.093
Bages 24.959 178.885
Baix Camp 33.963 190.973
Baix Ebre 13.871 77.596
Baix Empordà 30.821 134.359
Baix Llobregat 119.716 825.963
Baix Penedès 18.798 104.991
Barcelonès 578.484 2.278.437
Berguedà 4.244 39.446
Cerdanya 3.510 18.192
Conca de Barberà 2.381 20.042
Garraf 27.804 150.887
Garrigues 2.454 18.833
Garrotxa 10.739 57.590
Gironès 44.244 193.908
Maresme 67.512 452.690
Moianès 1.536 13.603
Montsià 11.810 67.436
Noguera 6.916 38.770
Osona 27.390 160.821
Pallars Jussà 2.067 13.080
Pallars Sobirà 860 6.932
Pla d'Urgell 6.907 36.693
Pla de l'Estany 5.130 32.293
Priorat 1.144 9.245
Ribera d'Ebre 3.451 21.865
Ripollès 2.741 25.087
Segarra 6.048 23.052
Segrià 42.044 209.818
Selva 37.814 171.617
Solsonès 1.823 13.469
Tarragonès 51.936 256.730
Terra Alta 1.408 11.490
Urgell 7.132 36.693
Vallès Occidental 132.445 925.237
Vallès Oriental 54.566 409.638
Catalunya 1.468.433 7.675.217
Metropolità 953.124 4.895.876
Comarques Gironines 170.478 756.193
Camp de Tarragona 95.436 521.286
Terres de l'Ebre 30.540 178.387
Ponent 71.501 363.859
Comarques Centrals 60.384 407.606
Alt Pirineu i Aran 13.079 72.276
Penedès 73.891 479.734
Barcelona 1.066.754 5.664.579
Girona 173.695 771.044
Lleida 83.210 434.930
Tarragona 144.774 804.664
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/257