Estrangers amb autorització de residència. Per país de nacionalitat. Províncies M

Estrangers amb autorització de residència. 2017 Per país de nacionalitat. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Total 763.732 153.515 85.937 143.135 1.146.319
Total Unió Europea (UE28) 284.949 54.645 42.577 62.480 444.651
Romania 48.468 19.494 31.867 34.198 134.027
Itàlia 69.002 5.015 774 4.817 79.608
França 38.767 8.796 537 3.505 51.605
Alemanya 22.921 3.565 259 2.650 29.395
Regne Unit 21.974 3.639 338 3.811 29.762
Portugal 16.180 2.701 1.991 1.960 22.832
Polònia 13.790 1.962 2.422 2.239 20.413
Bulgària 8.498 2.465 3.070 2.853 16.886
Països Baixos 10.563 2.365 155 1.425 14.508
Suècia 8.528 225 24 141 8.918
Bèlgica 4.272 1.616 86 1.009 6.983
Lituània 1.510 566 232 1.265 3.573
República Txeca 2.036 386 125 561 3.108
Eslovàquia 1.428 413 293 726 2.860
Irlanda 2.983 276 44 231 3.534
Hongria 2.378 288 54 321 3.041
Àustria 2.393 138 56 112 2.699
Resta Unió Europea 9.258 735 250 656 10.899
Total resta Europa 28.862 9.343 4.837 7.388 50.430
Ucraïna 8.706 3.324 3.437 2.551 18.018
Rússia 10.271 4.166 627 2.186 17.250
Moldàvia 1.727 573 410 1.261 3.971
Suïssa 2.617 771 22 769 4.179
Resta Europa 5.541 509 341 621 7.012
Total Àfrica 160.776 56.102 29.114 46.388 292.380
Marroc, el 122.732 39.602 15.602 39.241 217.177
Gàmbia 5.298 7.950 1.400 282 14.930
Senegal 10.255 3.266 3.658 2.924 20.103
Algèria 3.123 739 2.551 1.889 8.302
Mali 3.284 1.898 1.908 246 7.336
Nigèria 3.645 441 612 742 5.440
Ghana 4.619 398 380 409 5.806
Guinea 2.005 762 1.237 126 4.130
Mauritània 1.076 402 366 24 1.868
Resta Àfrica 4.739 644 1.400 505 7.288
Total Amèrica 155.591 21.041 6.040 16.481 199.153
Equador 23.280 1.380 576 1.936 27.172
Colòmbia 13.238 2.198 1.434 3.410 20.280
Bolívia 23.148 2.345 666 1.403 27.562
Perú 14.209 721 436 755 16.121
República Dominicana 13.057 1.148 614 1.255 16.074
Argentina 10.424 1.780 403 1.938 14.545
Brasil 8.689 1.500 853 1.449 12.491
Xile 5.248 775 146 662 6.831
Uruguai 4.523 1.101 115 758 6.497
Cuba 4.691 737 216 859 6.503
Hondures 7.945 5.792 111 316 14.164
Paraguai 7.961 233 91 413 8.698
Veneçuela 6.823 410 157 584 7.974
Mèxic 3.472 236 81 280 4.069
Estats Units, els 4.902 320 53 231 5.506
Resta Amèrica 3.981 365 88 232 4.666
Total Àsia 132.737 12.273 3.347 10.346 158.703
Xina 49.703 4.664 2.073 3.826 60.266
Pakistan 39.224 958 595 3.761 44.538
Índia 13.422 5.158 360 1.431 20.371
Filipines 9.781 356 22 417 10.576
Bangladesh 5.992 90 97 20 6.199
Geòrgia 3.623 364 70 391 4.448
Armènia 2.811 195 31 105 3.142
Resta d'Àsia 8.181 488 99 395 9.163
Total Oceania 596 67 10 25 698
No consta 221 44 12 27 304
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/272

Sou aquí: