Saltar al contingut principal

Estrangers amb targeta de residència. Per país de nacionalitat. Províncies

Estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor. 2018 Per país de nacionalitat. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Total 802.741 157.690 88.271 146.245 1.194.947
Total Unió Europea (UE28) 305.120 56.541 44.040 63.712 469.413
Romania 49.957 20.185 33.022 34.690 137.854
Itàlia 75.734 5.320 835 5.031 86.920
França 41.973 9.166 559 3.603 55.301
Alemanya 24.257 3.629 269 2.670 30.825
Regne Unit 23.815 3.764 366 3.945 31.890
Portugal 17.413 2.751 2.012 2.010 24.186
Polònia 14.449 1.978 2.449 2.273 21.149
Bulgària 8.726 2.545 3.172 2.895 17.338
Països Baixos 11.362 2.426 166 1.459 15.413
Suècia 9.050 231 25 144 9.450
Bèlgica 4.597 1.664 90 1.033 7.384
Lituània 1.624 583 234 1.295 3.736
República Txeca 2.171 390 126 566 3.253
Eslovàquia 1.494 414 291 728 2.927
Irlanda 3.273 288 46 243 3.850
Hongria 2.570 296 55 334 3.255
Àustria 2.558 140 55 115 2.868
Resta Unió Europea 10.097 771 268 678 11.814
Total resta Europa 31.007 9.643 4.891 7.597 53.138
Ucraïna 9.226 3.421 3.490 2.597 18.734
Rússia 11.094 4.341 630 2.293 18.358
Moldàvia 1.767 574 401 1.257 3.999
Suïssa 2.819 787 25 784 4.415
Resta Europa 6.101 520 345 666 7.632
Total Àfrica 162.642 56.879 29.635 46.962 296.118
Marroc, el 123.591 40.058 15.753 39.583 218.985
Gàmbia 5.292 8.013 1.491 305 15.101
Senegal 10.590 3.359 3.867 3.070 20.886
Algèria 3.240 781 2.521 1.894 8.436
Mali 3.369 1.937 2.000 256 7.562
Nigèria 3.739 460 589 763 5.551
Ghana 4.864 421 387 407 6.079
Guinea 1.978 762 1.249 127 4.116
Mauritània 1.056 409 366 23 1.854
Resta Àfrica 4.923 679 1.412 534 7.548
Total Amèrica 162.962 21.655 6.187 17.016 207.820
Equador 23.178 1.348 559 1.905 26.990
Colòmbia 14.012 2.283 1.487 3.522 21.304
Bolívia 22.727 2.260 620 1.340 26.947
Perú 14.605 763 443 806 16.617
República Dominicana 13.720 1.155 620 1.254 16.749
Argentina 11.079 1.796 406 1.970 15.251
Brasil 9.426 1.565 887 1.552 13.430
Xile 5.354 782 147 669 6.952
Uruguai 4.525 1.086 118 763 6.492
Cuba 4.820 752 234 902 6.708
Hondures 9.168 6.161 128 362 15.819
Paraguai 8.300 239 93 431 9.063
Veneçuela 8.466 479 195 712 9.852
Mèxic 3.765 247 101 319 4.432
Estats Units, els 5.406 353 56 260 6.075
Resta Amèrica 4.411 386 93 249 5.139
Total Àsia 140.161 12.830 3.495 10.897 167.383
Xina 51.693 4.772 2.116 3.955 62.536
Pakistan 41.537 1.047 676 4.027 47.287
Índia 14.548 5.447 377 1.508 21.880
Filipines 10.133 366 23 434 10.956
Bangladesh 6.407 100 95 25 6.627
Geòrgia 3.854 379 74 407 4.714
Armènia 2.922 193 31 109 3.255
Resta d'Àsia 9.067 526 103 432 10.128
Total Oceania 639 79 8 26 752
No consta 210 63 15 35 323
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/272