Estrangers amb autorització de residència. Per país de nacionalitat. Províncies M

Estrangers amb autorització de residència. 2016 Per país de nacionalitat. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Total 732.382 148.699 83.725 139.976 1.104.782
Total Unió Europea (UE28) 267.739 52.752 41.551 61.136 423.178
Romania 47.033 18.828 31.079 33.767 130.707
Itàlia 63.749 4.780 743 4.572 73.844
França 35.769 8.429 523 3.354 48.075
Alemanya 21.762 3.482 252 2.578 28.074
Regne Unit 20.224 3.513 320 3.661 27.718
Portugal 15.161 2.635 1.947 1.919 21.662
Polònia 13.298 1.910 2.388 2.184 19.780
Bulgària 8.276 2.423 2.994 2.800 16.493
Països Baixos 9.925 2.308 152 1.381 13.766
Suècia 8.148 218 21 138 8.525
Bèlgica 3.961 1.530 84 981 6.556
Lituània 1.377 538 229 1.256 3.400
República Txeca 1.950 379 125 555 3.009
Eslovàquia 1.345 401 289 722 2.757
Irlanda 2.749 266 45 223 3.283
Hongria 2.190 285 53 304 2.832
Àustria 2.258 136 57 110 2.561
Resta Unió Europea 8.564 691 250 631 10.136
Total resta Europa 26.922 8.858 4.768 7.082 47.630
Ucraïna 8.364 3.197 3.389 2.474 17.424
Rússia 9.424 3.868 627 2.007 15.926
Moldàvia 1.724 563 411 1.262 3.960
Suïssa 2.420 752 20 747 3.939
Resta Europa 4.990 478 321 592 6.381
Total Àfrica 159.913 55.135 28.353 45.866 289.267
Marroc, el 122.810 38.936 15.253 38.817 215.816
Gàmbia 5.253 7.919 1.338 268 14.778
Senegal 9.968 3.174 3.478 2.863 19.483
Algèria 3.148 751 2.556 1.888 8.343
Mali 3.202 1.832 1.801 238 7.073
Nigèria 3.579 418 606 758 5.361
Ghana 4.355 371 356 413 5.495
Guinea 2.017 732 1.219 123 4.091
Mauritània 1.091 399 362 28 1.880
Resta Àfrica 4.490 603 1.384 470 6.947
Total Amèrica 150.476 20.194 5.810 15.999 192.479
Equador 23.769 1.388 566 1.949 27.672
Colòmbia 13.044 2.153 1.401 3.354 19.952
Bolívia 23.308 2.427 692 1.409 27.836
Perú 14.365 706 404 712 16.187
República Dominicana 12.631 1.067 576 1.246 15.520
Argentina 9.935 1.753 401 1.843 13.932
Brasil 7.854 1.397 814 1.373 11.438
Xile 5.204 759 149 669 6.781
Uruguai 4.497 1.063 111 735 6.406
Cuba 4.603 722 196 834 6.355
Hondures 7.075 5.281 99 289 12.744
Paraguai 7.580 225 95 380 8.280
Veneçuela 5.467 376 118 507 6.468
Mèxic 3.186 223 67 261 3.737
Estats Units, els 4.374 301 42 218 4.935
Resta Amèrica 3.584 353 79 220 4.236
Total Àsia 126.577 11.678 3.219 9.856 151.330
Xina 47.764 4.519 2.029 3.724 58.036
Pakistan 37.501 849 554 3.514 42.418
Índia 12.527 4.932 337 1.357 19.153
Filipines 9.612 333 17 410 10.372
Bangladesh 5.558 89 93 17 5.757
Geòrgia 3.453 343 64 373 4.233
Armènia 2.668 189 30 96 2.983
Resta d'Àsia 7.494 424 95 365 8.378
Total Oceania 548 49 10 19 626
No consta 207 33 14 18 272

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/272

Sou aquí: