Saltar al contingut principal

Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació

Salari brut anual i guany per hora. 2012 Per sexe i tipus d'ocupació
Homes Dones Catalunya Espanya
Salari brut anual mitjà 27.836,40 20.931,07 24.436,39 22.726,44
Directors i gerents 61.416,93 51.417,07 57.619,02 53.165,69
Professionals científics i intel·lectuals 36.644,44 28.401,36 31.683,94 32.151,61
Tècnics i professionals de suport 32.851,77 26.324,80 30.262,64 28.360,42
Empleats oficina, comptables i administratius 24.643,44 19.946,11 21.400,12 19.770,59
Treballadors restauració, personals i venedors 21.024,19 14.701,18 17.128,92 15.852,90
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres .. : .. 17.528,06
Artesans, treballadors indústries i construcció 24.491,71 17.896,43 23.660,90 21.152,53
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 23.408,21 17.804,12 22.302,99 20.698,99
Ocupacions elementals 18.188,97 12.168,54 14.982,41 13.906,49
Guany mitjà per hora 17,17 13,93 15,64 14,57
Directors i gerents 36,04 30,17 33,81 31,71
Professionals científics i intel·lectuals 23,67 19,61 21,29 21,06
Tècnics i professionals de suport 19,79 16,33 18,44 17,33
Empleats oficina, comptables i administratius 15,29 12,60 13,44 12,38
Treballadors restauració, personals i venedors 13,89 10,10 11,59 10,66
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres .. .. .. 10,93
Artesans, treballadors indústries i construcció 14,46 10,70 13,99 12,71
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 14,06 10,49 13,35 12,58
Ocupacions elementals 11,30 9,14 10,25 9,82
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual d'estructura salarial de l'INE.
Nota: Classificació catalana d'ocupacions CCO-2011.
(1) Datos poco significativos para el cálculo (muestra asociada entre 100 y 500 unidades).
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/398/2012