Consells comarcals. Pressupost. Per capítols M

Consells comarcals. Pressupost. 2013-2017 Per capítols
2013 2014 2015 2016 2017
Ingressos 466,79 461,12 465,03 486,26 536,88
1. Impostos directes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Impostos indirectes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Taxes i altres ingressos 77,49 78,12 78,39 83,12 88,33
4. Transferències corrents 330,30 338,44 350,04 360,50 397,60
5. Ingressos patrimonials 3,69 3,68 3,35 3,45 3,35
Operacions corrents 411,48 420,24 431,78 447,07 489,29
6. Alienació d'inversions 0,00 0,19 2,52 0,26 0,02
7. Transferències de capital 50,78 39,56 29,48 38,02 45,49
Operacions de capital 50,78 39,75 32,00 38,28 45,52
8. Variació d'actius financers 4,10 0,35 0,43 0,26 0,29
9. Variació de passius financers 0,42 0,77 0,82 0,65 1,79
Operacions financeres 4,53 1,12 1,25 0,91 2,07
Despeses 463,38 461,06 464,98 486,26 536,49
1. Remuneració del personal 105,64 109,76 112,06 120,83 131,81
2. Compra de béns i serveis 211,76 208,68 211,53 217,14 243,81
3. Interessos 2,15 1,83 1,86 1,28 0,77
4. Transferències corrents 86,52 86,73 93,08 99,16 103,83
5. Fons de contingència 0,00 0,00 0,28 0,39 0,38
Operacions corrents 406,07 407,00 418,80 438,79 480,59
6. Inversions reals 34,72 33,97 30,39 35,80 45,16
7. Transferències de capital 18,75 15,60 8,98 7,98 7,66
Operacions de capital 53,47 49,57 39,36 43,78 52,82
8. Variació d'actius financers 0,36 0,36 2,14 0,26 0,28
9. Variació de passius financers 3,48 4,12 4,67 3,43 2,81
Operacions financeres 3,84 4,48 6,81 3,69 3,08
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Nota: Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/675

Sou aquí: