Saltar al contingut principal

Consells comarcals. Pressupost. Per capítols

Consells comarcals. Pressupost. 2016-2020 Per capítols
2016 2017 2018 2019 2020
Ingressos 486,26 536,88 590,04 609,94 643,13
1. Impostos directes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Impostos indirectes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Taxes i altres ingressos 83,12 88,33 93,36 111,48 114,57
4. Transferències corrents 360,50 397,60 440,00 435,18 449,59
5. Ingressos patrimonials 3,45 3,35 4,50 4,26 4,18
Operacions corrents 447,07 489,29 537,87 550,91 568,34
6. Alienació d'inversions 0,26 0,02 0,13 0,01 0,02
7. Transferències de capital 38,02 45,49 46,61 53,81 69,90
Operacions de capital 38,28 45,52 46,74 53,82 69,92
8. Variació d'actius financers 0,26 0,29 1,25 1,23 1,27
9. Variació de passius financers 0,65 1,79 4,18 3,98 3,61
Operacions financeres 0,91 2,07 5,43 5,21 4,88
Despeses 486,26 536,49 588,12 609,94 643,13
1. Remuneració del personal 120,83 131,81 148,84 161,06 172,94
2. Compra de béns i serveis 217,14 243,81 260,73 268,73 273,29
3. Interessos 1,28 0,77 0,72 0,49 0,37
4. Transferències corrents 99,16 103,83 116,76 110,07 115,01
5. Fons de contingència 0,39 0,38 0,46 0,65 0,55
Operacions corrents 438,79 480,59 527,51 541,01 562,17
6. Inversions reals 35,80 45,16 52,93 64,02 74,03
7. Transferències de capital 7,98 7,66 3,38 1,00 3,71
Operacions de capital 43,78 52,82 56,32 65,02 77,75
8. Variació d'actius financers 0,26 0,28 1,26 1,90 1,31
9. Variació de passius financers 3,43 2,81 3,02 2,02 1,91
Operacions financeres 3,69 3,08 4,28 3,92 3,22
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Nota: Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/675