Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Fundació
Entitat sense ànim de lucre constituïda per una o diverses persones fundadores, mitjançant l'afectació d'uns béns o d'uns drets de contingut econòmic i la destinació de llurs rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d'interès general. La fundació adquireix personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia.

Aspectes metodològics

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques té al seu càrrec registrar les associacions de règim general. Les associacions polítiques, les religioses, les esportives de competició final i les professionals que regulen els drets laborals en queden excloses perquè tenen registres específics.

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques també té al seu càrrec el registre i la supervisió de les fundacions.

Les associacions i les fundacions estan constituïdes per tres o més persones amb una finalitat comuna. Les diferències més importants entre una associació i una fundació són les següents:

  • Per crear una fundació a més cal tenir un patrimoni.
  • Una associació pot perseguir finalitats d'interès general o particular (és a dir, les que els socis desitgin, sempre que siguin legals). En canvi una fundació només persegueix finalitats d'interès general.
  • Els òrgans de govern d'una associació són l'assemblea general i la junta directiva, mentre que l'òrgan de la fundació és el patronat.

Les dades són a 31 de desembre.

La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".