Usos lingüístics de la població. Per identificació lingüística i llengües més freqüents

Usos lingüístics de la població. 2013 Població de 15 anys i més. Per identificació lingüística i llengües més freqüents
Llengua inicial Llengua d'identificació Llengua habitual
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat; Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
.. Dades no significatives per al càlcul.
Català 31,02 36,38 36,29
Castellà 55,14 47,55 50,73
Ambdues llengües 2,44 7,00 6,82
Aranès 0,04 0,04 0,02
Àrab 2,43 2,11 1,26
Romanès 0,90 0,71 0,39
Gallec 0,53 .. ..
Berber Amazic 0,67 0,53 0,39
Francès 0,62 0,44 ..
Rus 0,51 0,45 ..
Portuguès 0,42 0,31 ..
Anglès 0,42 0,43 0,42
Italià 0,47 0,38 0,07
Altres llengües 3,09 2,45 1,55
Altres combinacions de llengües 0,50 0,54 1,18
No consta 0,80 0,48 0,32
Total 100,00 100,00 100,00
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/803

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn