Resultats econòmics M

Resultats econòmics de les empreses culturals. Catalunya. 2015 Per dominis culturals
Volum de negoci Consums i treballs fets per altres empreses Despeses en serveis exteriors Despeses personal
Patrimoni, arxius i biblioteques 102.922 11.959 84.070 108.974
Llibres i premsa 2.267.210 1.008.003 609.405 487.472
Arts visuals 539.485 148.064 85.308 73.344
Arts escèniques i musicals 510.324 212.962 192.299 194.095
Audiovisual i multimèdia 1.819.342 1.092.400 405.731 520.284
Arquitectura 506.964 178.912 141.303 77.595
Publicitat 1.808.252 651.967 390.868 568.386
Altres serveis relacionats amb la cultura 2.060.409 1.743.838 172.871 160.445
Activitats industrials relacionades amb la cultura 1.389.682 675.610 231.417 350.674
Total 11.004.590 5.723.715 2.313.271 2.541.268
Unitats: milers d'euros.
Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.

Índex

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/empcult/3

Sou aquí: