Producció i valor afegit brut M

Producció i valor afegit brut del sector TIC. Catalunya. 2015 Per activitats
Valor de la producció Consum intermedi Valor afegit brut Excedent brut d'explotació
TIC industrial 552.160 374.967 177.192 44.007
fabricació components electrònics i circuits impresos acoblats 311.145 216.630 94.515 25.535
fabricació ordinadors i perifèrics, equips telec. i suports 168.701 106.431 62.271 21.388
fabricació de productes electrònics de consum 72.314 51.907 20.407 -2.916
TIC de serveis 9.624.247 4.101.451 5.522.796 1.750.392
comerç a l'engròs d'equips per a les TIC 1.070.157 390.135 680.022 120.472
edició de programes informàtics 224.604 68.555 156.049 45.595
telecomunicacions 3.518.029 1.582.800 1.935.229 932.124
serveis de tecnologies de la informació 4.338.667 1.877.698 2.460.969 578.477
processament dades, hostatge, activ. relacion., portals web 335.581 133.583 201.998 46.985
reparació d'ordinadors i equips de comunicació 137.208 48.679 88.529 26.739
Total 10.176.407 4.476.418 5.699.989 1.794.399
Unitats: milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: Magnituds estimades a preus bàsics.

Índex

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/etic/1

Sou aquí: