Producció i valor afegit brut M

Producció i valor afegit brut del sector TIC. Catalunya. 2014 Per activitats
Valor de la producció Consum intermedi Valor afegit brut Excedent brut d'explotació
Unitats: milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial d'empreses i de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.
Nota: Magnituds estimades a preus bàsics.
TIC industrial 436.372284.066152.30734.024
fabricació components electrònics i circuits impresos acoblats 261.622172.38989.23223.501
fabricació ordinadors i perifèrics, equips telec. i suports 127.82378.60549.21814.128
fabricació de productes electrònics de consum 46.92833.07113.857-3.604
TIC de serveis 8.714.0343.493.7125.220.3222.080.669
comerç a l'engròs d'equips per a les TIC 1.110.141421.082689.059101.731
edició de programes informàtics 154.43847.588106.85029.141
telecomunicacions 3.383.7711.493.7621.890.0081.408.152
serveis de tecnologies de la informació 3.634.8131.374.3162.260.498472.988
processament dades, hostatge, activ. relacion., portals web 272.63486.019186.61545.251
reparació d'ordinadors i equips de comunicació 158.23670.94587.29123.404
Total 9.150.4063.777.7785.372.6282.114.693

Índex

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/etic/1

Sou aquí: