Resultats econòmics M

Resultats econòmics del sector TIC. Catalunya. 2015 Per activitats
Volum de negoci Consums i treballs fets per altres empreses Despeses en serveis exteriors Despeses personal
TIC industrial 561.670 322.961 73.075 131.591
fabricació components electrònics i circuits impresos acoblats 316.711 186.758 40.453 68.343
fabricació ordinadors i perifèrics, equips telec. i suports 171.840 89.736 21.496 40.605
fabricació de productes electrònics de consum 73.118 46.467 11.126 22.643
TIC de serveis 15.352.542 7.655.946 2.995.282 3.680.592
comerç a l'engròs d'equips per a les TIC 5.296.229 4.455.578 361.489 551.920
edició de programes informàtics 263.332 54.674 64.716 110.136
telecomunicacions 4.188.213 1.694.854 957.835 926.118
serveis de tecnologies de la informació 5.082.734 1.339.773 1.473.747 1.876.367
processament dades, hostatge, activ. relacion., portals web 357.494 50.341 117.733 154.553
reparació d'ordinadors i equips de comunicació 164.540 60.726 19.763 61.498
Total 15.914.212 7.978.907 3.068.357 3.812.183
Unitats: milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.

Índex

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/etic/3