Empreses i despesa en innovació tecnològica M

Empreses i despesa en innovació tecnològica del sector TIC. Catalunya. 2015 Per activitats, percentatge d'empreses i despesa
% empreses amb activitats d'innovació tecnològica Despesa en innovació tecnològica
TIC industrial 42,9 19.665
TIC de serveis 40,2 291.524
comerç a l'engròs d'equips per a les TIC 40,1 67.665
edició de programes, processament de dades i reparació ordinadors 45,9 36.646
telecomunicacions 33,4 26.442
serveis de tecnologies de la informació 40,3 160.770
Total 40,5 311.188
Unitats: milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.

Índex

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/etic/6

Sou aquí: