Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Estat civil / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Solters 844,6 688,3 1.532,9
Casats 1.581,4 1.572,2 3.153,5
Altres 121,5 435,9 557,4
Total 2.547,5 2.696,3 5.243,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.