Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Cursa o no estudis
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Cursa estudis 934,0
No cursa estudis 5.384,1
Total 6.318,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.