Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Analfabets 82,3
Estudis primaris incomplets 281,5
Estudis primaris complets 811,9
Educació secundària 1a. etapa 1.835,7
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 781,1
Formació professional de grau mitjà 479,3
Formació professional de grau superior 635,8
Educació superior universitària 1.410,5
Total 6.318,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.