Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 6,9 3,7 5,3
De 20 a 24 anys 37,2 38,9 38,1
De 25 a 54 anys 75,4 68,8 72,1
De 55 anys i més 24,5 17,2 20,5
Total 53,3 45,3 49,2
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.