Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació
Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Homes 53,3
Dones 45,3
Total 49,2
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.