Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxes d'activitat, ocupació, salarització i atur
Sexe i grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Taxa
 d'activitat
    Taxa
 d'ocupació
    Taxa
 de salarització
    Taxa
 d'atur
Homes 68,6 53,3 79,2 22,3
     de 16 a 24 anys 49,3 24,0 89,2 51,2
     de 25 a 54 anys 94,7 75,4 81,1 20,4
     de 55 anys i més 29,5 24,5 65,8 16,8
Dones 57,6 45,3 87,2 21,4
     de 16 a 24 anys 44,7 24,0 94,4 46,3
     de 25 a 54 anys 86,0 68,8 88,2 20,0
     de 55 anys i més 20,4 17,2 79,2 15,4
Total 63,0 49,2 83,0 21,9
     de 16 a 24 anys 47,1 24,0 91,8 48,9
     de 25 a 54 anys 90,4 72,1 84,4 20,2
     de 55 anys i més 24,5 20,5 72,0 16,2
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Les dades de població desocupada i inactiva des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.