Saltar al contingut principal
Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Grups d'edat / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
  Analf. i
primària
  Secundària
1a. etapa
  Secundària
2a. etapa
  Superior  
   Total
De 16 a 24 anys 13,0 103,0 73,3 54,4 243,7
De 25 a 34 anys 46,7 187,2 136,0 357,2 727,1
De 35 a 44 anys 89,5 273,4 229,1 496,2 1.088,2
De 45 a 54 anys 76,6 324,7 260,2 427,2 1.088,7
De 55 anys i més 965,4 593,4 283,3 423,6 2.265,6
Total 1.191,2 1.481,7 981,9 1.758,5 5.413,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.