Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
De 16 a 24 anys 216,5
De 25 a 34 anys 717,6
De 35 a 44 anys 1.069,8
De 45 a 54 anys 1.080,3
De 55 anys i més 2.272,6
Total 5.356,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.