Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació
Sexe
Espanya. 2018
    Valor
Homes 55,7
Dones 44,0
Total 49,7
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.