Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació
Grups d'edat
Espanya. 2018
    Valor
De 16 a 19 anys 7,4
De 20 a 24 anys 37,9
De 25 a 54 anys 74,7
De 55 anys i més 22,5
Total 49,7
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.