Saltar al contingut principal
Població activa que no està cursant estudis
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
    Valor
Formació general, formació bàsica d'adults i habilitats personals1.541,5
Educació103,9
Arts, humanitats i llengües120,8
Ciències socials, periodisme i documentació82,5
Negocis, administració i dret446,6
Ciències naturals, químiques, físiques i matemàtiques104,8
Tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC)116,4
Mecànica, electrònica i altra formació tècnica; indústria i construcció357,7
Agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i veterinària25,0
Salut i serveis socials230,1
Serveis118,5
Sectors no classificats en altres apartats25,6
Total3.273,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: El nivell de formació assolit i el sector del nivell d'estudis es classifiquen segons la Classificació d'educació vigent en cada moment. Des de l'òptica del nivell de formació assolit la nova Classificació d'educació (CNED-2014) s'aplica des del 2014 en canvi, des de l'òptica del sector d'estudis s'aplica a partir del 2016.

Darrer període: 2018.
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 4t trimestre del 2019. Actualització: 28 de gener del 2020.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 4t trimestre del 2019. Actualització: 28 de gener del 2020.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
 Població
 Activitat
 (+) Població activa T
 (+) Població activa que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior T (fins al 2013)
 (+) Població activa que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior T (a partir del 2014)
 Població activa que no està cursant estudis T
 (+) Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CCED-2000) T (fins al 2015)
 Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) T (a partir del 2016)
 Sexe T
 (+) Població activa que cursa estudis no reglats T
 Ocupació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.