Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior (CCED-2000)
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 2013
    Valor
Programes de formació bàsica i desenvolupament personal 406,5
Educació 125,0
Arts i humanitats 117,1
Ciències socials, ensenyament comercial i dret 478,3
Altres ciències 139,0
Mecànica i electrònica; indústries manufactureres i de la construcció 322,3
Agricultura, ramaderia i pesca 20,5
Salut i serveis socials 191,8
Serveis 77,1
Sectors no classificats en altres apartats 9,7
Total 1.887,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.