Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que cursa estudis no reglats
Per objectiu de la formació cursada
Catalunya. 2019
    Valor
Formació relacionada amb l'ocupació actual 171,0
Formació relacionada amb una possible futura ocupació 32,9
Formació no relacionada amb el treball (interès personal) 41,5
Total 245,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.