Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població total amb nacionalitat espanyola
Sexe / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
De 0 a 4 anys 157,3 141,3 298,6
De 5 a 9 anys 179,1 176,7 355,8
De 10 a 15 anys 232,8 221,3 454,1
De 16 a 19 anys 131,3 128,3 259,6
De 20 a 24 anys 158,2 148,6 306,8
De 25 a 29 anys 158,8 148,8 307,5
De 30 a 34 anys 175,6 167,6 343,1
De 35 a 39 anys 217,5 204,8 422,4
De 40 a 44 anys 268,3 263,7 531,9
De 45 a 49 anys 257,3 259,7 517,0
De 50 a 54 anys 247,4 245,1 492,6
De 55 a 59 anys 226,5 234,6 461,1
De 60 a 64 anys 195,7 214,1 409,8
De 65 a 69 anys 173,6 177,4 351,0
De 70 a 74 anys 149,2 186,4 335,6
De 75 anys i més 266,0 398,6 664,5
Total 3.194,6 3.317,0 6.511,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.